Politika e Privatësisë

Politika jonë e Privatësisë rregullon mënyrën me të cilën Oazi Festiv mbledh, përdor, ruan dhe shpalos të dhënat e mbledhura nga përdoruesi(t) në adresën http://oazifestiv.al .


Të dhëna Financiare/Bankare personale


Oazi Festiv nuk merr asnjë informacion të ketij lloji. Kur përdoruesit blejnë produkt(e) nga faqja jonë, përvec opsionit të pagesës "Me para në dorë" e cila nuk perfshin nevojën e dhënies së asnjë informacioni financiar, e vetmja menyrë pagese Online për produktet që tregtohen nga Oazi Festiv mbetet PayPal.
N
ëse vendosni të paguani me PayPal, ne hapin e fundit të procesit të blerjes online ju do të transferoheni automatikisht në websajtin e PayPal, ku do të keni mundesinë të paguani me kartë Krediti / Debiti ose duke u identifikuar në llogarinë tuaj ekzistuese të Paypalit.
Me faktin e cituar m
ë sipër, duam ti bëjmë sa më të qartë të gjithë përdorusave që dëshirojnë të blejnë produktet tona dhe të paguajnë keto produkte online, që në asnjë moment, kohe apo rrethane, asnjë informacioni Financiar/Bankar personal nuk regjistrohet në websajtin tonë OaziFestiv.al (pagesa me anë të Paypal dhe të dhënat e duhura për të kryer këtë transaksion jepen vetëm pas transferimit automatik në websajtin zyrtar të Paypalit).


Te dhëna personale identifikuese


Ne mund të mbledhim informacion identifikues personal nga Përdoruesit në mënyra të ndryshme, duke përfshirë, por jo kufizuar në, kur Përdoruesit vizitojne faqen tonë dhe regjistrohen në kete websajt, regjistrim i cili eshte i domosdoshem per te kryer blejrje, porosi online, si dhe shërbime te tjera qe ky websajt ve ne dispozicion te perdoruesve.
Përdoruesit mund ti kërkohet, sipas nevojës, emri, adresa email, adresa postare dhe numri i telefonit. Megjithat
ë Përdoruesit mund të vizitojne faqen tonë duke qëndruar totalisht anonim. Ne do të mbledhim informacion identifikues personal nga Përdoruesit vetëm nëse ata vullnetarisht do e paraqesin një informacion të tillë për ne. Përdoruesit gjithmonë mund të refuzojë të japin të dhënat personale identifikimi, por kjo gjë mund ti parandalojë ata për të marrë shërbimin e duhur që ofrohet nga ky websajt.


Si e përdorim ne informacionin e mbledhur

Oazi Festiv mund të mbledhë dhe të përdori të dhënat personale të Përdorusave të regjistruar për qëllimet e mëposhtme:


Për të drejtuar dhe për të operuar faqen
Ne mund të na duhen t
ë dhënat tuaja për të shfaqur informacion më të saktë në faqe.


Për të përmirësuar shërbimin ndaj klientit
T
ë dhënat identifikuese na ndihmojne për t'iu përgjigjur kërkesave tuaja dhe shërbimit ndaj klientit në mënyrë më efikase.


Për të personalizuar përvojën e përdoruesit
Ne mund të përdorim informacionin në total për të kuptuar se si Perdoruesit tan
ë, si një grup, përdorin shërbimet e ofruara në faqen tonë.


Për të përmirësuar faqen tonë
Ne mund të përdorim reagimet dhe komentet tuaja për të përmirësuar produktet dhe shërbimet tona.


Për të dërguar postë elektronike periodike
Ne mund të përdorim adresën e-mail për të dërguar informacionin e përdoruesit dhe njoftime q
ë kanë të bëjnë me blerje apo porosinë e dhënë online. Adresa Email mund të përdoret gjithashtu për t'iu përgjigjur pyetjeve apo kërkesave të përdoruesit.


Si i mbrojme ne të dhënat e tua

Ne kemi praktika dhe masa të forta sigurie për të mbrojtur kundër qasjes së paautorizuar, ndryshimi, zbulimi ose shkatërrimin e informacionit tuaj personal, emrin, fjalëkalimin, adresën apo numërin e telefonit, të cilat përbëjnë të dhënat e ruajtura në faqen tonë.


Shpërndarjen e te dhënave tuaja personale

Ne nuk shesim dhe nuk i shfaqim të dhenat e tua identifikuese askujt tjetër.


Buletini Elektronik

Nëse perdoruesit tanë vendosin të abonohen në listën e postimeve tona, ata do te marrin periodikisht me email, lajme të kompanisë që kanë të bëjnë me ndryshime, produkte apo sherbime të reja që ne ofrojmë.
N
ëse në cdo kohë, përdoruesi dëshiron të cabonohet nga marrja e emaileve të ardhshme, ne perfshijme udhëzime të detajuara për tu cabonuar në fund të cdo emaili, ose përdoruesi mund të kontaktojë në lidhje me këtë cështje edhe administratën tonë.


Ndryshimet në këtë politikë te privatësisë

Oazi Festiv ka diskrecion për të rinovuar këtë politikë te privatësisë në çdo kohë. Kur ne bëjmë ndryshime, ndryshimi do reflektohet në datën e përditësuar në fund të kësaj faqeje. Ne inkurajojmë Përdoruesit që të  kontrollojnë herë-pas-here këtë faqe për ndonjë ndryshim të mundshem dhe të qëndrojnë të informuar rreth mënyrës se si ne mbrojmë dhe perdorim të dhënat personale që ne mbledhim. Ju pranoni dhe bini dakord se është përgjegjësia juaj për të shqyrtuar këtë politikë privatësie në mënyrë periodike dhe të bëheni të vetëdijshëm për ndryshimet e mundëshme që mund ti bëhen Politikës së Privatsisë.


Pranimi i kushteve të mësipërme nga ana juaj

Perdorimi i ketij Websajti, merr si të mirëqënë pranimin e kushteve të mësipërme nga ana juaj. Nëse ju nuk pajtoheni me këtë politikë, ju lutemi të mos e përdorni faqen tonë. Përdorimi i vazhdueshëm i Faqes pas afishimit të ndryshimeve në këtë politikë do të konsiderohet si pranim i këtyre ndryshimeve.
Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë t
ë Privatësisë, praktikat e kësaj faqeje, apo marrëdhëniet tuaja me këtë faqe interneti, ju lutemi na kontaktoni me email në info@oazifestiv.al


Ky dokument u publikua me 5 Shkurt, 2016.